Przejdź do treści

Sprawy Karne

Profesjonalna obsługa osób fizycznych i przedsiębiorców

Domniemanie niewinności zakłada, że oskarżony o popełnienie przestępstwa jest niewinny do czasu, gdy ta wina nie zostanie mu bezwzględnie udowodniona w trakcie procesu przed sądem. Zasada domniemania niewinności jest jedną z głównych zasad polskiego postępowania karnego, a także postępowań w wielu innych krajach.

Co to oznacza w praktyce?

Punkt widzenia zależy oczywiście od punktu patrzenia.

Dla osoby oskarżonej jest to szansa do wykazania, iż nie popełnia zarzucanych jej czynów. Jest to czas, który daje nam prawo na to, aby o swojej niewinności przekonać Sąd. Dlatego też tak ważnym jest, aby osoba ta była wspierana przez kompetentnego obrońcę, który we właściwy sposób przygotuję jej linię obrony.

Natomiast dla pokrzywdzonego jest to znak, iż musi wykorzystać wszelkie przysługujące mu prawa, aby doprowadzić do skazania osoby, która dopuściła się względem niej czynu zabronionego. Pamiętać należy, iż oskarżyciel publiczny, jakim jest prokurator, ma przede wszystkim za zadanie doprowadzić do skazania osoby wskazanej w akcie oskarżenia.

Natomiast pokrzywdzony o swoje prawa, takie jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie, musi zadbać sam. Wybierając fachowego pełnomocnika ma on gwarancję, iż uzyska on satysfakcjonujące dla siebie rozstrzygnięcie Sądu.

Pamiętaj, nawet w ,,beznadziejnej” sprawie jest szansa uzyskać korzystny wyrok.

Dlatego ważnym jest, aby swoją sprawę powierzyć w jak najlepsze ręce.

W swojej praktyce zajmuje się w szczególności:

Przestępstw przeciwko
życiu i zdrowiu, m.in.

Przestępstw
przeciwko mieniu, m.in.

Przestępstw przewidzianych ustawą
o przeciwdziałaniu narkomani, m.in.

Przestępstw i wykroczeń związanych z
bezpieczeństwem w ruchu drogowym
pojazdów, m.in.

Dane do kontaktu

+48 534 234 691

kontakt@kaminski-kancelaria.com

Bartłomiej Kamiński — Adwokat

ul. 16 stycznia 7a/18

26-200 Końskie

Wejście bramą od ul. Pocztowej,
trzecia klatka

Media Społecznościowe:

Podaj swoje dane w formularzu: