Przejdź do treści

Obsługa Firm i Windykacja

Profesjonalna obsługa osób fizycznych i przedsiębiorców

Obsługa Firm

Nieustannie zmieniające się prawo z pewnością nie sprzyja prowadzeniu działalności na terenie naszego kraju. Zazwyczaj regulacje prawne wobec przedsiębiorców – jako profesjonalistów są bezwzględne i nie wybaczają pomyłek. Natomiast nie każdy profesjonalista ma czas, aby nieustannie obserwować zmieniające się przepisy i dostosowywać do nich funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa. Warto w takiej sytuacji zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika, który zajmie się obsługą kompleksową obsługą Państwa firmy.

Windykacja

Prowadząc własną działalność, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w formie spółki prawa handlowego, jesteśmy narażeni na transakcje z nieuczciwymi kontrahentami. Niemożność wyegzekwowania przysługującej nam należności może negatywne wpłynąć zarówno na sytuację majątkową firmy, jak i własnej rodziny.

Wbrew pozorom, sam fakt posiadania wierzytelności względem nieuczciwego kontrahenta nie powoduje, że w każdym przypadku daną wierzytelność uzyskamy. Istnieje wiele działań, jakie może podjąć nasz przeciwnik aby uniemożliwić nam skuteczne wyegzekwowanie należności, takie jak np. wyzbywanie się majątku, przenoszenie go na inny podmiot itp.

Aby skutecznie udaremnić takie działania, niezbędne jest błyskawiczne podjęcie kroków na drodze sądowej. Pamiętać również należy, iż nasz przeciwnik zapewne już skorzystał z usług prawnika i został poinstruowany, jak ma się zachować aby skutecznie obronić się przed Państwa żądaniem.

Pamiętaj, najprawdopodobniej to Twoja jedyna szansa aby
dowieść swoich praw przed Sądem.

Dlatego ważnym jest, aby swoją sprawę powierzyć w jak najlepsze ręce.

W swojej praktyce oferuje m. in:

Dochodzenie roszczeń
przysługujących moim klientom
na drodze sądowej i pozasądowej

Prowadzenie w imieniu klienta
negocjacji z kontrahentem
celem polubownego rozwiązania sporu

Działania mające na celu
udaremnienie wyzbywania się majątku
przez dłużnika z pokrzywdzeniem dla wierzycieli

Nadzorowanie postępowania egzekucyjnego
prowadzonego przez komornika

Dane do kontaktu

+48 534 234 691

kontakt@kaminski-kancelaria.com

Bartłomiej Kamiński — Adwokat

ul. 16 stycznia 7a/18

26-200 Końskie

Wejście bramą od ul. Pocztowej,
trzecia klatka

Media Społecznościowe:

Podaj swoje dane w formularzu: