Przejdź do treści

Odszkodowania

Profesjonalna obsługa osób fizycznych i przedsiębiorców

Od początku mojej przygody z prawem miałem do czynienia ze sprawami, których przedmiotem były różnego rodzaju odszkodowania. Wszystkie te sprawy łączyło jedno – zaniżona kwota odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela.

Zaniżone odszkodowania to prawdziwa plaga dzisiejszych czasów. Zakłady ubezpieczeniowe stosują różne sztuczki, aby wywołać u nas mylne przekonanie, iż wypłacone odszkodowanie zostało ustalone w sposób prawidłowy.

Moje doświadczenie wskazuje, iż prawidłową wysokość odszkodowania można uzyskać tylko w przypadku, gdy wystąpimy przeciwko ubezpieczycielowi na drogę sądową.

To z kolei wymaga pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który w sposób prawidłowy oszacuje przysługujące klientowi roszczenie, jak również przygotuje wszystkie wnioski dowodowe i skutecznie odniesie się do twierdzeń przeciwnika.

Pamiętaj, najprawdopodobniej to Twoja jedyna szansa aby
dowieść swoich praw przed Sądem.

Dlatego ważnym jest, aby swoją sprawę powierzyć w jak najlepsze ręce.

W swojej praktyce prowadzę sprawy,
których przedmiotem jest:

W swojej praktyce prowadzę sprawy,
których przedmiotem jest:

Uzyskanie odszkodowania
z OC sprawy wypadku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie
za śmierć osoby najbliższej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie
za błąd medyczny

Odszkodowania związane z wypadkiem
w gospodarstwie rolnym

Odszkodowania z tytułu NNW
(następstw nieszczęśliwych wypadków)

Odszkodowania przysługujące na podstawie indywidualnych polis na życie

Dane do kontaktu

+48 534 234 691

kontakt@kaminski-kancelaria.com

Bartłomiej Kamiński — Adwokat

ul. 16 stycznia 7a/18

26-200 Końskie

Wejście bramą od ul. Pocztowej,
trzecia klatka

Media Społecznościowe:

Podaj swoje dane w formularzu: